E-learning

HỆ THỐNG CÔNG CỤ HƯỚNG DẪN

 

 

 • Quy trình sử dụng dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn
 • Đào tạo trực tuyến bằng BSC E learning
 • Hướng dẫn trực tiếp qua teamviewer
 • Hướng dẫn kết hợp tổng đài
 • Hướng dẫn video
 • Hướng dẫn phần mềm
 • Hướng dẫn khai thác quản trị
 • Quy trình cập nhật bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn
HỆ THỐNG CÔNG CỤ HƯỚNG DẪN
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E LEARNING

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E LEARNING

 

 

 • Tạo bài giảng từ Học viện tài chính & BSC

 

 • Tạo lớp học

 

 • Tham gia lớp học

 

 • Kiểm soát, kiểm tra, đánh giá người học

 

HƯỚNG DẪN THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

 • Lập kế hoạch hướng dẫn chi tiết cho người dùng

 

 • Thực hiện hướng dẫn theo kế hoạch
HƯỚNG DẪN THEO KẾ HOẠCH
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN ONSITE

DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN ONSITE

 

 

 • Hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị

 

 • Hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng BSC

 

Top