Chức năng

Ưu điểm của Giải pháp Emis

 

 • Tốc độ: Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
 • Tự động: Quản lý văn bản, giấy tờ
 • Linh động: Chủ động quản trị hệ thống
 • Tích hợp: Liên kết với chương trình của Bộ GD&ĐT
 • Báo cáo: Về học sinh, giảng viên và chất lượng đào tạo…
 • Bảo mật: Phân quyền, lưu vết thông tin nhật ký sử dụng
Lợi ích của Giải pháp Emis
Lợi ích của Giải pháp Emis

Lợi ích của Giải pháp Emis

 

 • Sinh viên: truy cập thông tin dễ dàng nhanh chóng
 • Giáo viên: năng cao hiệu quả của phương pháp giảng dậy
 • Cán bộ: thực hiện nghiệp vụ quản lý khoa học
 • Quản lý: vận hành quy trình quản lý chuẩn

Mô hình hoạt động

 

 • Truy cập toàn bộ dữ liệu của trường: kết quả học tập, tuyển sinh, tài chính, hồ sơ sinh viên, giảng viên vv…
 • Học viên truy cập Website để xem thông tin chung, thời khóa biểu, lịch thi vv…
 • Quản lý giảng viên, thời gian, bài giảng, thời khóa biểu vv…
 • Khách truy cập Website để xem giới thiệu về trường, tin tức vv...
14 Phân hệ chính của Giải pháp EMIS
14 Phân hệ chính của Giải pháp EMIS

14 Phân hệ chính của Giải pháp EMIS

 

 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý tuyển sinh
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý học phí
 • Quản lý thời khóa biểu
 • Quản lý nhân sự, lương
 • Quản lý ký túc xá
 • Quản lý công văn
 • Quản lý thông tin chung
 • Quản lý thi trắc nghiệm
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý nền tảng di động
 • Quản lý thư viện
 • Quản lý E-Learning

1. Phân hệ Quản trị hệ thống

 

 • Khai báo người dùng
 • Thay đổi mật khẩu
 • Phân quyền sử dụng
 • Thống kê phân quyền
 • Sao lưu dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu
 • Thông tin cơ quan
 • Thiết lập thông số mặc định
 • Import dữ liệu, thay đổi giao diện
Phân hệ Quản lý tuyển sinh
Phân hệ Quản lý tuyển sinh

2. Phân hệ Quản lý tuyển sinh

 

 • Sinh viên: truy cập thông tin dễ dàng nhanh chóng
 • Giáo viên: năng cao hiệu quả của phương pháp giảng dậy
 • Cán bộ: thực hiện nghiệp vụ quản lý khoa học
 • Quản lý: vận hành quy trình quản lý chuẩn

3. Phân hệ Quản lý đào tạo

 

 • Quản lý điểm danh
 • Thống kê điểm danh
 • Quản lý khen thưởng
 • Quản lý kỷ luật
 • Quản lý rèn luyện
 • Thống kê rèn luyện
 • Hồ sơ sinh viên
 • Tạo mã số sinh viên
 • In thẻ sinh viên
 • Phân lớp tự động
 • Chuyển lớp
 • Cấp giấy chứng nhận
 • Quản lý sinh viên nội, ngoại trú
 • Báo cáo quản lý hồ sơ sinh viên
 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý lớp học phần
 • Quản lý điểm danh học phần
 • Tổ chức thi cho sinh viên
 • Quản lý điểm sinh viên
 • Quản lý nợ học phí
 • Quản lý học bổng
 • Quản lý danh hiệu thi đua
 • Xét tiến độ đào tạo
 • Quản lý văn hóa
 • Quản lý tốt nghiệp
 • Quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • Cấp chứng nhận
 • Thống kê chất lượng đào tạo
Phân hệ Quản lý đào tạo
Phân hệ Quản lý thu học phí

4. Phân hệ Quản lý thu học phí

 

 • Quản lý kế hoạch thu và thu khác
 • Quản lý miễn giảm
 • Quản lý dự kiến thu, thu khác
 • Quản lý thu, phiếu chi
 • Xóa HP theo tín chỉ
 • Báo cáo thu, chi

5. Phân hệ Quản lý thời khóa biểu

 

 • Quản lý thuộc tính, sắp xếp và in thời khóa biểu
 • Lập kế hoạch năm học kế hoạch học kỳ
 • Phân công chỉ tiêu giảng dậy, báo cáo thống kê
 • Quản lý giờ dậy, khối lượng giảng dậy, tiến độ giảng dậy
Phân hệ Quản lý thời khóa biểu
Phân hệ Quản lý nhân sự tiền lương

6. Phân hệ Quản lý nhân sự tiền lương

 

 • Quá trình công tác
 • Quá trình khen thưởng
 • Quá trình kỷ luật
 • Thống kê nhân sự
 • Hồ sơ nhân sự
 • Đánh mã nhân sự
 • Hợp đồng lao động
 • Quan hệ gia đình
 • Quản lý chấm công
 • Quá trình tăng lương
 • Bảo hiểm Y tế, xã hội..
 • Khấu trừ gia cảnh
 • Tính lương
 • Lập bảng lương
 • Thuế thu nhập
 • Báo cáo thu nhập

7. Phân hệ Quản lý ký túc xá

 

 • Quản lý phòng
 • Quản lý nội trú
 • Quản lý thu ký túc xá
 • Quản lý kỷ luật
 • Thống kê thu ký túc xá
 • Báo cáo thống kê sinh viên nội trú
Phân hệ Quản lý ký túc xá
8. Phân hệ Quản lý công văn

8. Phân hệ Quản lý công văn

 

 • Tiếp nhận văn bản đến
 • Phân loại văn bản
 • Vào sổ công văn đến
 • Trình lãnh đạo
 • Giao và theo dõi tiến trình xử lý
 • In sổ văn bản đến
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Quản lý văn bản đi
 • Theo dõi hồi báo
 • Quản lý văn bản nội bộ
 • Theo dõi xử lý văn bản nội bộ
 • Quản lý giao việc
 • Quản lý tờ trình
 • Quản lý kho văn bản
 • Quản lý lịch làm việc lãnh đạo
 • Quản lý lịch sử dụng xe
 • Quản lý lịch sử dụng phòng
 • Thống kê công văn giấy tờ

9. Phân hệ Quản lý thông tin chung

 

 • Theo dõi yêu cầu mở lớp
 • Thay đổi mật khẩu
 • Thông tin tài khoản
 • Chỉ tiêu đánh giá chất lượng
 • Lịch công tác
 • Phân công giảng dậy
 • Danh sách lớp học phần
 • Tra cứu lịch coi thi
 • Tra cứu chương trình đào tạo
 • Tra cứu lớp học phần
 • Đăng ký lớp học phần
 • Tra cứu học phần đã đăng ký
 • Đăng ký mở lớp học phần
 • Thời khóa biểu cá nhân
 • Lịch thi lớp học phần
 • Kết quả học tập
 • Tra cứu học phí
 • Tra cứu khen thưởng
 • Tra cứu kỷ luật
 • Tra cứu học bổng
Phân hệ Quản lý thông tin chung
Phân hệ Quản lý thi trắc nghiệm

10. Phân hệ Quản lý thi trắc nghiệm

 

 • Thuộc tính ngân hàng câu hỏi
 • QL Quy trình xây dựng NHCH
 • Xây dựng ma trận kiến thức
 • Lập kế hoạch soạn NHCH
 • Quản lý tiến độ soạn NHCH
 • Phê duyệt NHCH
 • Quản lý trạng thái NHCH
 • Import và Export NHCH
 • Quản lý thang điểm
 • Quản lý cấu trúc đề thi
 • Quản lý đề thi
 • Tạo đề thi ngẫu nhiên
 • Trộn đề thi, câu hỏi, đáp án
 • Quản lý danh sách dự thi
 • Tổ chức thi online
 • Tổ chức thi trên giấy
 • Thiết kế mẫu trả lới
 • Chấm thi
 • Thông báo kết quả thi
 • Phân tích kết quả thi
 • Thống kê ngân hàng câu hỏi

11. Phân hệ Quản lý tài sản

 

 • Hồ sơ tài sản
 • Luân chuyển tài sản
 • Khấu hao tài sản
 • Bảo dưỡng tài sản
 • Thanh lý tài sản
 • Luân kê tài sản
 • Nhập kho vật tư
 • Xuất kho vật tư
 • Đề xuất mua vật tư
 • Tồn kho vật tư
 • Hệ thống báo cáo
Phân hệ Quản lý tài sản
Phân hệ HTTT Nhà trường qua Mobile

12. Phân hệ HTTT Nhà trường qua Mobile

 

 • Thời khóa biểu
 • Lịch thi
 • Kết quả học tập
 • Học phí, lệ phí
 • Điểm danh
 • Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Thông báo của trường

13. Phân hệ Quản lý thư viện

 

 • Biên mục sách, tư liệu
 • Quản lý bạn đọc
 • Quản lý kho sách tư liệu
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý thống kê
 • Quản lý phòng đọc
 • Quản lý phòng Internet
 • Quản lý phòng ngoại ngữ
 • Quản lý người sử dụng
 • Quản lý mượn, trả
 • Tra cứu thư viện nội bộ
 • Tra cứu thư viện bên ngoài
Phân hệ Quản lý thư viện
Phân hệ Đào tạo trực tuyến

14. Phân hệ Đào tạo trực tuyến

 

 • Quản lý thang điểm
 • Quản lý kết quả học tập
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản lý bài tập
 • Quản lý chuyên cần điểm danh
 • Trao đổi thảo luận trực tuyến
 • Quản lý lớp học ảo
 • Quản lý thăm dò ý kiến
 • Quản lý diễn đàn
 • Thiết lập cấu hình hệ thống
 • Quản lý khóa học lớp học
 • Phân quyền cho giảng viên
 • Phân quyền cho sinh viên
 • Thiết lập tiến độ học tập
 • Theo dõi quá trình giảng dậy
 • Quá trình học tập trực tuyến
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Quản lý bài học
 • Quản lý bài thi
 • Quản lý bài giảng chuẩn Scorm
 • Quản lý File
 • Quản lý liên kết
Top